Világháborúk

A két világháborúnak levéltárunkban is vannak dokumentumai. Az iratok döntő többsége azonban nem a hadi eseményekről, a hadseregek mozgásáról és a harci cselekményekről szól, hanem a hátország életéről, a hadifoglyokról, az elhurcoltakról, az áldozatokról.

Adatbázisunkban mindkét háborúra vonatkozóan található információ. A forrásokban személyekre fellelt adatokat tartalmazzák a névsorok, a korszakra vonatkozó információkat pedig az egyéb írott források.  Mind a jegyzékek, mind a képi formában megjelenített iratok esetében megadtuk pontos lelőhelyüket, keletkezési idejüket, a címüket. Ezekre az adatokra lehet az adatbázisban rákeresni.

Külön jegyzékben jelennek meg a háborúk Szabolcs, Szatmár, Bereg megyei hősi halottai, a hadifoglyok és az elhurcoltak.

A neveket a forrásban található módon írtuk át még akkor is, ha nyilvánvaló, hogy az eredeti névsorok készítői esetenként elhallották, elírták a személy- és helyneveket ezért a keresésnél célszerű a névvariánst is megadni. A települések rövidítéseit jelzés nélkül oldottuk fel azokban az esetekben, amikor az egyértelműen javítható volt.

A források közül elsősorban a fondok áttekintését lehetővé tevő segédletek megjelenítésére törekedtünk, így elsőként a Szabolcs megyei alispán (IV. B. 411.) 1914 és 1917 közötti mutatókönyveit adjuk közre.

Az iratok mellett közzétesszük az intézményünk könyvtárában lévő, az első világháborúval kapcsolatos kiadványok bibliográfiáját. A linkajánlóban a világhálóról a két korszakkal kapcsolatos oldalak közül ajánlunk néhányat.

A honlapunkról az első világháborúhoz figyelmükbe ajánljuk Nyíregyháza dualizmus kori forrásai című virtuális gyűjteményünket, amelyben az 1914 és 1918 közötti időszakból mintegy 100 dokumentum található, továbbá a 2. világháború történetéhez a Holokauszt Mementót.

Adatbázisunkat folyamatosan fejlesztjük. A mutatókönyvek digitalizálását folytatjuk az 1918. évivel, azután a második háborús időszakkal, s kiterjesztjük Szatmár megyére és Nyíregyháza polgármesteri anyagára is. Folyamatosan bővítjük a névsorokat, és folytatjuk az iratok digitalizálását is.

 

Impresszum