Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2009.
márc.
18.

A Magyar Nemzeti Levéltár 2020. április 1-től lehetővé tette, hogy a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó szolgáltatásait elektronikus úton is igénybe vehessék az érdeklődők, így az állampolgárok és a hivatali szervek is ügyet indíthatnak a Személyes Ügyintézési Felületen vagy a megújult Elektronikus Levéltári Portálon.

Minden esetben arra kérjük ügyfeleinket, a magánszemélyeket és hivatali szerveket egyaránt, hogy használják az ügyüknek megfelelő űrlapot, amelyek elérhetőek a Személyes Ügyintézési Felületen. MEGKERESÉSEIKET CSAK ŰRLAPON VAN MÓDUNK BEFOGADNI ÉS FELDOLGOZNI!

Magánszemélyek részére továbbra is biztosítjuk, a kitöltött adatlap kitöltését követően a postai és személyes ügyintézés lehetőségét is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az e-mailen érkezett megkeresések nem minősülnek hivatalos adatigénylésnek, az ügyintézést csak a szabványos űrlapon és megfelelő csatornán keresztül benyújtott adatigénylés esetén tudjuk megkezdeni.

A hivatalos szervek adatigényléseiket Hivatali kapun, a jogi személyek Cégkapun keresztül tudják igényeiket a formalizált űrlapokat használva hozzánk eljuttatni.

A következő ügyfélszolgálati ügyekben fordulhatnak a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeihez:

 • Tanulóidő        

A levéltár az általános és középiskolában folytatott tanulmányok idejéről, illetve az iskolai végzettségről hiteles másolatot állít ki a levéltárba adott iskolai anyakönyvekből, a megyei tanácsok művelődési osztályán gyűjtött érettségi jegyzőkönyvekből, jogutód nélkül megszűnt oktatási intézmények levéltárba került irataiból.

 • Építésügy         

A levéltár őrizetében lévő építésügyi hatósági eljárásokhoz kapcsolódó határozatokról hiteles másolat kiadása. A leggyakrabban előforduló irattípusok: építési, bontási engedélyek, tervdokumentációk, használatbavételi engedélyek, tervrajzok, közművek.

 • Munkaviszony  

A levéltár az őrizetében lévő iratok alapján állandó, időszakos, és az NDK-ban fennálló munkaviszonyról, nevelési segély, ill. ösztöndíj folyósításáról hiteles másolatot ad ki nyugdíj, társadalombiztosítási és egyéb kapcsolódó ügyekben.

 • Hadigondozás  

Hadirokkantak, hadigyámoltak, hadiözvegyek és hadiárvák hadigondozásra jogosító iratainak megkeresése és hiteles másolat kiadása. A levéltár tájékoztatást ad a kérelmezett hadigondozással kapcsolatos iratok meglétéről vagy hiányáról, a további MNL-en kívüli lehetséges iratőrző helyekről.

 • Ingatlan-nyilvántartási ügyek

A levéltár őrizetében található ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogokól és tényekről szóló határozatok, azok mellékletei (pl. adásvételi szerződések, hagyatéki iratok, megosztási vázrajzok stb.) és egyéb iratok (telekkönyvek, tulajdoni lapok,) hiteles másolatának kiadása. Leggyakrabban előforduló ügyek: tulajdonjogról, szolgalmi jog bejegyzésről, ingatlan megosztásról szóló határozatok, társasházi alapító okiratok.

 • Bírósági iratokról másolat kérés  

A levéltár őrizetében lévő bírósági iratanyagokról hiteles másolat kiadása - jellemzően büntető, polgári (gazdasági), közigazgatási, munkaügyi peres, büntető és polgári nemperes eljárásokról, bírósági végzésekről, ítéletekről, illetve cégbírósági végzésekről cégek felszámolásáról, végelszámolásáról, kényszertörléséről.

 • Egyedi adatigénylés a fentiek közé nem sorolható ügyekben

A levéltár őrizetében található dokumentumokról hiteles másolat kiadása minden olyan ügyben, amely nem tartozik a tanulóidő, névváltoztatás, munkaviszony, jogszolgáltatás, ingatlan-nyilvántartás, hagyatéki eljárás, hadigondozás, építésügy tárgykörébe.

 • Névváltoztatás (csak Országos Levéltár!)         

Az ügyfél kérésére a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött, a Belügyminisztérium által 1933-2004 között keletkeztetett névváltoztatási iratanyagból adott személyre vonatkozó névváltoztatási határozat, indokolt esetben névváltoztatási ügyirat hiteles másolatának kiadása, valamint adatszolgáltatás.

Gyámhatósági eljárással, családi jogálással kapcsolatos egyedi adatigénylés a levéltárban nem indítható! Kérjük, forduljanak az illetékes kormányhivatal gyámhatósági osztályához!

A honosítással és az egyszerűsített honosítással kapcsolatos levéltári adatigénylésüket (felmenők magyar származásának igazolását) külföldi állampolgárként ne közvetlenül a Magyar Nemzeti Levéltárhoz vagy annak tagintézményeihez nyújtsák be. A Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya, amely jogosult az igények elbírálására, a honosítási eljárás során közvetlenül fogja megkeresni az illetékes levéltárat, így az ügyfeleknek nem kell ilyen igénnyel a levéltárakhoz fordulni.

Adatlapjaink elérhetőek a fenti ügyintézési felületeken, illetve .pdf vagy .doc formátumban letölthetőek az alábbi linkre kattintva: https://mnl.gov.hu/urlapok

Űrlapjainkat megtalálják közvetlenül az Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF).

Kérjük, olvassák el az űrlap tájékoztatóját és csatolják a szükséges mellékleteket. 

 

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Felhívjuk figyelmüket, hogy személyes ügyfélszolgálatunk

2020. 06. 22-től a korábbi rend szerint működik!

Ügyfélszolgálatunkat
hétfőtől péntekig 8-1530-ig
kereshetik fel személyesen.

 Címünk: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz.

Ügyfélszolgálatos munkatársunk: Veres István Zsoltné

 

 

Az ügyintézéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:
Tel/fax: 70/490-6044
E-mail: szszbmlatmnl [dot] gov [dot] hu
 
 
A Magyar Nemzeti Levéltár ügyfélszolgálati tevékenysége során történő adatkezelésről az alábbiakban kaphat tájékoztatást. 

Hasznos tudnivalók:

 • Az ügyfélszolgálat felkeresésekor személyi azonosságukat igazoló okmányaikat hozzák magukkal.
 • Abban az esetben, ha más ügyében járnak el, megbízás szükséges.
 • A külföldi felhasználásra kiállított hitelesített másolatot felülhitelesítés és diplomáciai úton történő külföldre továbbítás céljából a Magyar Nemzeti Levéltár illetékes szervezeti egységének küldjük meg.
 • Az ügyintézés ideje ügytípustól függően max. 30 nap.
 • Panaszok és közérdekű bejelentések megtételére az alábbiak szerint van lehetősége.