Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2009.
márc.
18.

A Magyar Nemzeti Levéltár 2020. április 1-től lehetővé tette, hogy a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó szolgáltatásait elektronikus úton is igénybe vehessék az érdeklődők, így az állampolgárok és a hivatali szervek is ügyet indíthatnak a Személyes Ügyintézési Felületen vagy a megújult Elektronikus Levéltári Portálon.

Minden esetben arra kérjük ügyfeleinket, a magánszemélyeket és hivatali szerveket egyaránt, hogy használják az ügyüknek megfelelő adatlapot. Adatlapjaink elérhetőek a Személyes Ügyintézési Felületen 

Magánszemélyek részére továbbra is biztosítjuk a postai és személyes ügyintézés lehetőségét is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az e-mailen érkezett megkeresések nem minősülnek hivatalos adatigénylésnek.

A következő ügyfélszolgálati ügyekben fordulhatnak a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeihez:

 • Tanulóidő        

A levéltár az általános és középiskolában folytatott tanulmányok idejéről, illetve az iskolai végzettségről hiteles másolatot állít ki a levéltárba adott iskolai anyakönyvekből, a megyei tanácsok művelődési osztályán gyűjtött érettségi jegyzőkönyvekből, jogutód nélkül megszűnt oktatási intézmények levéltárba került irataiból.

 • Építésügy         

A levéltár őrizetében lévő építésügyi hatósági eljárásokhoz kapcsolódó határozatokról hiteles másolat kiadása. A leggyakrabban előforduló irattípusok: építési, bontási engedélyek, tervdokumentációk, használatbavételi engedélyek, tervrajzok, közművek.

 • Munkaviszony  

A levéltár az őrizetében lévő iratok alapján állandó, időszakos, és az NDK-ban fennálló munkaviszonyról, nevelési segély, ill. ösztöndíj folyósításáról hiteles másolatot ad ki nyugdíj, társadalombiztosítási és egyéb kapcsolódó ügyekben.

 • Hadigondozás  

Hadirokkantak, hadigyámoltak, hadiözvegyek és hadiárvák hadigondozásra jogosító iratainak megkeresése és hiteles másolat kiadása. A levéltár tájékoztatást ad a kérelmezett hadigondozással kapcsolatos iratok meglétéről vagy hiányáról, a további MNL-en kívüli lehetséges iratőrző helyekről.

 • Hagyatéki ügyek

Az állami közjegyzők levéltárban elhelyezett iratanyagából hagyatéki alapiratok hiteles másolatának kiadása, valamint a tanácsok és önkormányzatok illetékes szerve által felfektetett hagyatéki leltárak hiteles másolatban történő kiadása jellemzően póthagyatéki eljárás lefolytatása céljából.

 • Ingatlan-nyilvántartási ügyek

A levéltár őrizetében található ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogokól és tényekről szóló határozatok, azok mellékletei (pl. adásvételi szerződések, hagyatéki iratok, megosztási vázrajzok stb.) és egyéb iratok (telekkönyvek, tulajdoni lapok,) hiteles másolatának kiadása. Leggyakrabban előforduló ügyek: tulajdonjogról, szolgalmi jog bejegyzésről, ingatlan megosztásról szóló határozatok, társasházi alapító okiratok.

 • Bírósági iratokról másolat kérés  

A levéltár őrizetében lévő bírósági iratanyagokról hiteles másolat kiadása - jellemzően büntető, polgári (gazdasági), közigazgatási, munkaügyi peres, büntető és polgári nemperes eljárásokról, bírósági végzésekről, ítéletekről, illetve cégbírósági végzésekről cégek felszámolásáról, végelszámolásáról, kényszertörléséről.

 • Névváltoztatás (csak Országos Levéltár!)         

Az ügyfél kérésére a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött, a Belügyminisztérium által 1933-2004 között keletkeztetett névváltoztatási iratanyagból adott személyre vonatkozó névváltoztatási határozat, indokolt esetben névváltoztatási ügyirat hiteles másolatának kiadása, valamint adatszolgáltatás.

 • Egyedi adatigénylés a fentiek közé nem sorolható ügyekben

A levéltár őrizetében található dokumentumokról hiteles másolat kiadása minden olyan ügyben, amely nem tartozik a tanulóidő, névváltoztatás, munkaviszony, jogszolgáltatás, ingatlan-nyilvántartás, hagyatéki eljárás, hadigondozás, építésügy tárgykörébe.

Adatlapjaink elérhetőek a fenti ügyintézési felületeken, illetve .pdf vagy .doc formátumban letölthetőek az alábbi linkre kattintva: https://mnl.gov.hu/urlapok

Kérjük, olvassák el az űrlap tájékoztatóját és csatolják a szükséges mellékleteket. 

 

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Ügyfélszolgálatunkat
hétfőtől péntekig 8-1530-ig
kereshetik fel személyesen.

 Címünk: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz.

Ügyfélszolgálatos munkatársunk: Veres István Zsoltné

 

 

Felhívjuk figyelműket, hogy személyes ügyfélszolgálatunk 2020. március 16-tól átmenetileg zárva tart!

 

 
Az ügyintézéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:
Tel/fax: 70/490-6044
E-mail: szszbmlatmnl [dot] gov [dot] hu
 
 
A Magyar Nemzeti Levéltár ügyfélszolgálati tevékenysége során történő adatkezelésről az alábbiakban kaphat tájékoztatást. 

Hasznos tudnivalók:

 • Az ügyfélszolgálat felkeresésekor személyi azonosságukat igazoló okmányaikat hozzák magukkal.
 • Abban az esetben, ha más ügyében járnak el, megbízás szükséges.
 • Az 1990. évi XCIII. tv. szerint a levéltárban őrzött irat alapján kiállított, tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban az általános tételű eljárási illetéket kell fizetni. Az illeték mértéke: a törvény szerint első fokú államigazgatási eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték). Az illetéket megfizetheti személyesen, a kérelem benyújtásakor; elektronikusan az EFER rendszeren (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer) keresztül; postai úton értéknyilvántartás szolgáltatás igénybevételével. Az illetékmentességet igazoló dokumentumot kérjük csatolni az ügy indításakor. Az ügyintézés megkezdésének feltétele az illeték lerovása.
 • A külföldi felhasználásra kiállított hitelesített másolatot felülhitelesítés és diplomáciai úton történő külföldre továbbítás céljából a Magyar Nemzeti Levéltár illetékes szervezeti egységének küldjük meg.
 • Az ügyintézés ideje ügytípustól függően max. 30 nap.
 • Panaszok és közérdekű bejelentések megtételére az alábbiak szerint van lehetősége.Utolsó frissítés: 2020.05.28. csütörtök, 10:45