Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2014.
szep.
20.
 

2014-ben a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára az idei évfordulók köré építette 21. nemzetközi levéltári napjait, amelyet a megyeháza Bessenyei Nagytermében köszöntött Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, Kozma Péter kormánymegbízott, dr. Fülöp Tamás, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese és Szalipszki Endre, hazánk beregszászi főkonzulja.

Galéria

Szeptember 18-án, az első nap délelőttjén kerültek átadásra a Pro Archivo-emléklapok, amelyekkel a levéltár minden évben azokat tünteti ki, akik munkájukkal, adományaikkal segítették az intézmény működését, állományának gyarapodását. 

Ezek után a hagyományoknak megfelelően a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófiai Intézete, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület és levéltárunk közös helytörténeti pályázatának eredményhirdetésére került sor. 

Az eredményhirdetést könyvbemutató követte, Galambos Sándor főlevéltáros a nemrégiben megjelent 20. Levéltári Évkönyvet recenzálta.

A délelőtti programot adatbázis ismertetők tették még színesebbé, amelyek során  – Kovács Tamás az MNL főosztályvezető-helyettese és Vegera József levéltári informatikusunk által – megismerkedhettünk az MNL Országos Levéltára 2014-es évfordulókhoz kötődő, illetve a levéltárunk holokauszt adatbázisával.

A délutáni konferenciával az első világháborúra emlékeztek a résztvevők. Dr. Takács Péter egyetemi magántanár nyitó előadásában Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolásának napjától az első ágyúlövésig terjedő néhány hét hangulatát, legfontosabb eseményeit, a merénylethez vezető út történeti, politikai, lélektani előzményeit jelenítette meg.

Illésfalvi Péter hadtörténész, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztályának munkatársa az erdélyi katonatemetők kapcsán arra hívta fel a figyelmünket, hogy ne engedjünk történelmi frusztrációinknak, megfontoltan, ismeretekkel felvértezve foglaljunk állást szakmai kérdésekben.

Molnár Tibor, a Zentai Történeti Levéltár igazgatóhelyettese, az első világháborús veszteségeink szakavatott kutatója az ebben a témában, a Vajdaságban folyó, példaértékű munkát és annak eredményeit mutatta be.

Dr. Bene János múzeumigazgató és Nagy Szabolcs veszprémi főlevéltáros egy-egy alakulat történetén keresztül keltette életre a nagy háborút. Bene János talán a világháború során a legdrámaibb változáson átment fegyvernem, a lovasság, a nyíregyházi huszárok, Nagy Szabolcs pedig a m. kir. (nagyváradi) 4. honvéd gyalogezred világháborús harcait, történetét idézte fel.

Henzsel Ágota főlevéltáros, Nagy Dóra levéltáros, valamint Csatáry György főiskolai tanár (korábban ő is levéltáros) hivatásukhoz híven levéltári források: naplók, levelezés feldolgozásával a világháborús mikrotörténetek világába vezették el a résztvevőket. Kiss Ernő, Lehoczky Tivadar naplói és Mikecz Kálmán frontról írt levelei különböző nézőpontból, de egyaránt a háború hétköznapjait illusztrálják, olyan napokat, amelyek nem nagyon kerülnek a tankönyvek lapjaira.

Gottfried Barna főlevéltáros előadásában Habsburg-Lotaringiai József Ágost főherceg A világháború, ahogy én láttam című, komoly forrásértékkel bíró munkájára hívta fel a résztvevők figyelmét.

A délutáni program a Csutkai Csaba fotóművész Csodarabbik emlékhelyei és emlékezői című kiállításának megnyitójával és a nyíregyházi zsinagóga meglátogatásával zárult, átvezetve a résztvevőket a második nap programjaiba.

Szeptember 19-én, a holokausztra emlékezve az érdeklődők budapesti szakmai úton vettek részt, amelynek során meglátogatták a Magyar Zsidó Levéltárat, a Holokauszt Emlékközpontot. A Levéltári Napok zárásaként az MNL Országos Levéltárát tekintettük meg.

 

Pro Archivo emléklapot kaptak:

  • Szabó Károlyné Kiss Éva: Kiss Ernő levéltáros lánya jóvoltából az elmúlt években intézménytörténeti érdekességekkel gyarapodott levéltárunk gyűjteménye. Levéltárunk 1950 és 1957 közötti igazgatójának adatgyűjtései, tanulmányai, levéltárosi és tanári működésével kapcsolatos iratai, sőt első világháborús naplója is őrizetünkbe került. Erről az érdekes kordokumentumról délután előadást is hallhattak.
  • Margócsy István és Margócsy Klára: Margócsy József hosszú éveken keresztül a levéltár helytörténeti tanácsadójaként segítette munkánkat. 2013-ban a családtagok a városi közgyűjteményeknek adományozták Jocó bácsi hagyatékát, így a levéltárba került levelezése, kéziratai, Nyíregyháza helytörténetével és a megye irodalomtörténetével kapcsolatos adatgyűjtése, közte cédulakatalógusa is. Emléklapunkkal mondtunk köszönetet gyermekeinek, dr. Margócsy Istvánnak és dr. Margócsy Klárának édesapjuk hagyatékának adományázásáét és azért, hogy jóvoltukból novemberben már olvashatjuk a családtagok háborús visszaemlékezéseit.
  • Dr. Besenyi Károlyné Vácz Zsuzsanna: Dr. Vácz Elemér a 1938-1944 között volt levéltárunk igazgatója. A háború után Argentínába emigrált, ahol a magyar kulturális élet egyik szervezője lett. 2013-ban Argentínában élő lánya levéltárunknak adományozta levelezését, cikkeinek, előadásainak kéziratait és az argentínai egyházszervezésről írt esszéjét.
  • Dr. Laczlavik György: Dr. Laczlavik György, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főosztályvezető főlevéltárosának neve ismerős vendégeink számára, hiszen budapesti kollégánk számos alkalommal előadást tartott már nálunk, szakmai segítője volt kiadványainknak. A családi levéltárak osztályának vezetőjeként, a Károlyi Levéltár referenseként kutatási témája is köti régiónkhoz.
  • Szűcs Mihályné: A levéltári napokjainkat évek óta hűséges támogatók is segítik. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Szűcs Mihálynénak, a Renomé Print Kft. ügyvezető asszonyának, aki rendszeresen támogatja levéltári napjainkat.

 

A 2014. évi helytörténeti pályázat résztvevői és díjazottjai:

1. helyzett: Fodor Krisztina: A Beregi Református Egyházmegye rövid története (1914–1923)

2. helyezett: Tóth Sándor: Apagyi és csókakői lovag Evva István: a művészlelkű közszolga és a A repülés kezdetei Szabolcs megyében (1865–1927) című munkáival

3. helyezett: Kurucz Ádám: A nyíregyházi hősök szobrának története

 

Különdíjat nyertek:

 

Könyvjutalomban részesültek:

 

Hírek a rendezvényről:

Fő támogatónk:

Támogatóink:

A konferencia a Nyitott Levéltárak 2014. évi programsorozatának részeként valósult meg.