Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2011.
aug.
1.

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, a Nyíregyházi Főiskola Történettudományi Tanszéke, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület helytörténeti pályázatot hirdet több kategóriában.

 1. Szabolcs, Szatmár, Bereg megyék településeinek, egy-egy épületének, iskolájának, egyházközségének, közintézményének, vállalatának, üzemének, téeszének története.
 
2. Az Emlékek a régi Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung, Ugocsa vármegyék életéből című munkák fényképek, képeslapok, régi újságok, személyes iratok és emlékek alapján tárhatják fel a megye kisebb-nagyobb közösségeinek múltját.
 
3. A Szép pillanatok a régmúltból címmel szemtanúk visszaemlékezése, fotó- és írott dokumentum melléklettel ellátott dolgozatok a 20. század első felében tartott bálokról és közösségi tevékenységekről (fonó, kukoricafosztás stb.) szólhatnak.
 
4. A világháborús emlékek családom történetében címmel olyan munkákat várunk, amelyek írott forrásokon (naplók, levelek, hivatalos iratok) alapulva magukba foglalják világháborúknak a kisközösségekre, személyekre gyakorolt hatását, a tárgyi és írott emlékek őrzését, napjainkban történő hagyományozódását.
 
5. Kulturális, szabadidős és karitatív tevékenységet folytató egyesületek, társaságok és intézmények (kultúrházak, könyvtárak, mozik) a 20. században Szabolcs, Szatmár és Bereg megye településein.
 
6. Településem, kistérségem híres szülöttei, neves emberei és életük, munkájuk írott dokumentumai.
 
7. Elfelejtett jeleseink. Szabolcs, Szatmár, Bereg vármegyékben tevékenykedő tanárok, közéleti személyiségek, gazdasági vezetők stb. életrajzai.
 
8. Családom sorsa az 1950-es években. Visszaemlékezések a diktatúra éveire.
 
9. Honkeresők a 20. században – emigránsok emlékei.
 
10. Tanyasi, falusi élet a 20. században – visszaemlékezések.
 
11. Rákóczi-emlékek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
 
Szívesen fogadjuk a határon túlról érkező pályaműveket is.
 
Pályázni 10–30 oldal terjedelmű, géppel írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New Roman 12-es betűnagyság), nyomtatásban meg nem jelent dolgozattal lehet. A pályaműnek tartalmaznia kell a felhasznált irodalmat és a források lelőhelyét.
 
Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki szempontból is megfelelő dolgozatokat fogadunk el! Kérjük a pályamunkán feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségét (levelezési cím, e-mail, telefon).
 
Pályadíjak:
 
1. díj: 35 000 Ft
2. díj: 30 000 Ft
3. díj: 25 000 Ft
 
A pályaműveket 2011. augusztus 27-ig nyomtatott formában postai úton kérjük eljuttatni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárba (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz.). Bővebb információt az érdeklődők ugyanitt kaphatnak (tel.: 06/42-414-313, e-mail: kocsisatszabarchiv [dot] hu).
 
A pályamunkákat honlapunkon (www.szabarchiv.hu) közzétesszük. Kérjük, hogy aki hozzájárul, írását juttassa el a leveltaratszabarchiv [dot] hu e-mail címre is.
 
A pályázatok értékelése és az ünnepélyes díjkiosztás 2011. szeptember 22-én, a XVIII. Nemzetközi Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Napokon lesz.
 Utolsó frissítés: 2020.02.13. csütörtök, 12:30