Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2012.
ápr.
23.

 

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS

 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület, valamint a Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófiai Intézetének Történettudományi Intézeti Tanszéke helytörténeti pályázatot hirdet „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és történelmi vármegyéi (Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung) múltjának történetéből” címmel.

 

Javasolt témáink:

 

1. Falusi, városi iskolák, egyházközségek, kulturális, szabadidős és karitatív tevékenységet folytató egyesületek, társaságok és intézmények (könyvtárak, mozik), valamint üzemek, téeszek története, továbbá jeles személyek életrajza.

 

2. Emlékek a vármegyék életéből – fényképek, képeslapok, régi újságok, személyes iratok és emlékek alapján.

 

3. Szép pillanatok a régmúltból.

 

4. Világháborús források – fotók, naplók, levelek és a hozzájuk fűződő emlékek.

 

5. Családom sorsa az 1950–60-as években – visszaemlékezések a diktatúra éveire, a tsz-szervezésekre.

 

6. Honkeresők a 20. században – emigránsok emlékei.

 

7. Mindennapok a Kádár-korszakban – visszaemlékezések.

 

8. A rendszerváltás időszakának személyes emlékei.

 

Szívesen fogadjuk a határon túlról érkező pályaműveket is.

 

Pályázni 10–30 oldal terjedelmű, géppel írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New Roman 12-es betűnagyság), nyomtatásban meg nem jelent dolgozattal lehet. A pályaműnek tartalmaznia kell a felhasznált irodalmat és a források lelőhelyét.

 

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki szempontból is megfelelő dolgozatokat fogadunk el! Kérjük a pályamunkán feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségét (levelezési cím, e-mail, telefon).

 

 

Pályadíjak:

 

1. díj: 35 000 Ft

2. díj: 30 000 Ft

3. díj: 25 000 Ft

 

 

A pályaműveket 2013. augusztus 23-ig nyomtatott formában postai úton kérjük eljuttatni a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárába (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz.). Bővebb információt az érdeklődők ugyanitt kaphatnak (tel.: 06/42-414-313, e-mail: kocsisatszabarchiv [dot] hu (subject: Hepaly%202013) (kocsis)kocsisatszabarchiv [dot] hu (subject: Hepaly%202013) (@szabarchiv.hu)).

 

A kocsisatszabarchiv [dot] hu címre elektronikus formában is megküldött pályamunkákat honlapunkon (www.szabarchiv.hu) közzétesszük.

 

A pályázatok értékelése és az ünnepélyes díjkiosztás 2013. szeptember 26-án, a XX. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napokon lesz.

 Utolsó frissítés: 2020.02.13. csütörtök, 12:30