Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Az adatbázisban Nyíregyháza dualizmus kori forrásai közül több mint 1100 dokumentum legfontosabb adatait adtuk meg. A jelentősebbnek vélt iratok csatolt dokumentumként olvashatóak is. A források között iskolai, alapítványokkal, a zsidó emancipációval kapcsolatos akták, szabályrendeletek, térképek, tervrajzok, hagyatéki iratok, számlák, jegyzőkönyvek, korabeli fotók és újságcikkek találhatóak.
A levéltári iratok jelzeteinek pontos leírását lásd a Levéltári segédletek Fondjegyzék almenüjében. Az adatbázist folyamatosan fejlesztjük.
Eredményes böngészést kívánunk!

Támogatónk:

Tárgy Forráshely Fájl
A Nyíregyházi Róm. Kat. Elemi iskola 1897/1898. évi anyakönyvi naplója.... VIII. 233/g. 1. k. Forrás
A Nyíregyházi Ref. Elemi Népiskola 1917/1918. évi előmeneteli és mulasztási... VIII. 233/h. 34. k. Forrás
Kimutatás a nyíregyházi ev. ref. vegyes elemi iskolák 1886/1887. évi anyagi és... VIII. 233/h. 1. k. Forrás
A Nyíregyházi Gör.Kat. Elemi iskola 1917/1918. évi előmenteli és mulasztási... VIII. 233/f. 68. k. Forrás
A Nyíregyházi Ág. Hitv. Evang. Elemi iskola törzskönyve 1913/1914. tanévről VIII. 233/d. 93. k. Forrás
A nyíregyházi jótékony nőegyesület segélykérelme V. B. 77. III. 166/1901. Forrás
Nyíregyházi tanonclajtrom az 1884-1887. évről XV. 86. Nyíregyháza, 1. k. Forrás
A nyíregyházi Nőipariskola 1912/1913. évi felvételi naplója VIII. 606. 5. k. Forrás
A Nyíregyházi m. kir. Állami Tanítóképző Intézet tanári értekezletén készült... VIII. 53. 1. k. Forrás
Klár Gusztáv, Klár István, dr. Klár András, Klár Jenő, Klár Anna mezőgazdasági... XVII. 556. 23.d. Forrás
A Máramarossziget Ref. Főgimnázium (Főiskola) simapusztai birtokán lévő... V. B. 84. 1. d. Forrás
Klár Sándor simapusztai lakos és a Máramarosszigeti Ref. Főgimnázium... V. B. 84. 1. d. Forrás
A Nyíregyházi Községi Polgári Fiúiskola értesítése a beiratkozás rendjéről VIII. 233/b. 44. d. Forrás
A Nyíregyházi Községi Polgári Fiúiskola kimutatása a tandíjmentességért... VIII. 233/b. 44. d. Forrás
A Nyíregyházi Községi Polgári Fiúiskola 1914/1915. évi statisztikai kimutatása VIII. 233/b. 44. d. Forrás
A nyíregyházi tanyabokrok 1861. évi állapotának rekonstrukciója XV. 1. T. 554. Forrás
A Nyíregyházi Ipartestület 1913. évről szóló jelentése XV. 77. 2. d.1. pall. Forrás
Balla Jenő közigazgatási tanácsos mint a városi vagyon vizsgálatára kiküldött... XV. 77. 2. d. 6. pall. Forrás
Nyíregyháza rt. város polgármesterének, Bencs Lászlónak a jelentése a város... XV. 77. 2. d. 6. pall. Forrás
Nyíregyháza rendezett tanácsú város polgármesterének, Bencs Lászlónak az 1894.... XV. 77. 2. d. 6. pall. Forrás
Nyíregyháza város új építési szabályrendeletének tervezete XV. 77. 1. d. 8. pall. Forrás
Nyíregyháza rt. város 1914. évi házipénztári zárószámadása XV. 77. 1. d. 8. pall. Forrás
A nyíregyházi izraelita segélyező egylet alapszabályai XV. 77. 1. d. 8. pallium Forrás
Jelentés a városi cselédszerző és közvetítő intézet első évi forgalmáról V. B. 77. 584. III. 17/1911 Forrás
Kérelmek a Nikelszky-alapítványhoz V. B. 77. III. 21/1892. Forrás
Fejér József demecseri lakos tanonc bizonyítványa IX. 202. 458/1886. Forrás
Zoltán János alispán levele Krasznay Gábor polgármestehez, melyben az iparos... IX. 202. 4732/1882. Forrás
Krasznay Gábor polgármester levele az 1883-ban felállítandó iparos tanonciskola... IX. 202. 1693/1883. Forrás
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. Miniszteri rendelet. IV. B. 404. 654/1879. Forrás
A vallás - és közoktatásügyi m. kir. miniszter (Trefort Ágoston) utasítása a... IV. B. 404. 654/1879. ForrásUtolsó frissítés: 2020.09.23. szerda, 13:29