Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Az adatbázisban Nyíregyháza dualizmus kori forrásai közül több mint 1100 dokumentum legfontosabb adatait adtuk meg. A jelentősebbnek vélt iratok csatolt dokumentumként olvashatóak is. A források között iskolai, alapítványokkal, a zsidó emancipációval kapcsolatos akták, szabályrendeletek, térképek, tervrajzok, hagyatéki iratok, számlák, jegyzőkönyvek, korabeli fotók és újságcikkek találhatóak.
A levéltári iratok jelzeteinek pontos leírását lásd a Levéltári segédletek Fondjegyzék almenüjében. Az adatbázist folyamatosan fejlesztjük.
Eredményes böngészést kívánunk!

Támogatónk:

Tárgy Forráshely Fájl
A nyíregyházi kisdedóvó 1864. évről készült jelentései és kimutatásai V. B. 53. 1865:27. 6/123. Forrás
Művelődés. Kultúra. Képzőművészet. Kiállítások. Nyírvidék, 1909. 42. sz. 2-3. p.
Közigazgatás. Nyírvidék, 1909. 40. sz. 6. p.
V. B. 77. III. 663/1898.
Hunyady László és Malachovsky István fényképész műtermének számlája V. B. 80. 33. d. 1914. Forrás
Kovács Ernő divatüzletének ideiglenes számlái V. B. 80. 33. d. 1914. Forrás
V. B. 72. 1872. Forrás
V. B. 81. 3. d. 1915. Forrás
Árajánlat V. B. 81. 5. d. 1915. Forrás
Nyíregyháza rendezett tanácsú város 1891. évi szervezkedési szabályrendelete. XV. 77. 1. d. 8. pallium
A nyíregyházi evangélikus főgimnázium befizetési számlája. V. B. 80. 33. d. 1915. Forrás
A sóstói Erzsébet királyné liget útjainak tisztán tartására tett intézkedések V. B. 77. 585. III. 206/1911
Kleinsohn Sámuel és Krausz Lajos szatócs kérvénye sütemény, bútor és koporsó... V. B. 77. 113. K. 853, 854/1873. Forrás
Nyíregyháza rendezett tanácsú város építési szabályrendelet tervezete XV. 77. 1. d. 3. p.
Nyíregyháza város képviselő-testületének kérelme a miniszterhez Nyíregyháza... XV. 77. 2. d.
A kemecsei Szegedi Ferenc csizmadia legény tanulólevele IX. 202. 11. p. Forrás
"Szerződés, mely egyrészről Nyíregyháza rt. Város közönsége, másrészről a... V.B. 77. 401.
A Bujtosra tervezett fürdő- és vendégház terve XV. 12. Forrás
Szabályrendelet a közhírré tétel módjának megállapítása tárgyában V. B. 77. 386. I. 61/1896.
XV. 9. 2. d. Forrás
Szikszai Pál alispán felhívása Kossuth Lajos 100. születésnapjának... V. B. 77. XIII. 1235. 1902. Forrás
Nyíregyháza város rendőrkapitányának szabályrendelete a város nyilvános helyein... V, B. 77. IV. 731. 1899. Forrás
Santroch Alajos zenetanár névjegykártyája és elismervénye az óradíjak... V. B. 80. 33. d. 1904. Forrás
Erzsébet királyné emléke megőrzésére tett intézkedések V. B. 77. XIII. 693. 1898. Forrás
A város március 15-i rendkívüli díszközgyűlésére szóló meghívó V. B.77. III. 236. 1898. Forrás
Építési szabályrendelet-tervezet V. B. 77. IV. 654. 1899. Forrás
Az evangélikus gimnázium tanulói részére kialakított játszótérre vonatkozó... V. B. 77. III. 404. 1892. Forrás
Kerekréthy Miklós rendőrkapitány jelentése a bokortanyákbeli kocsmákról és a... V. B. 77. 271. d. 4101/1888 Forrás
A nyíregyházi Poel-Zedek Izraelita Segélyezőegylet 1872-es alapszabálya V. B. 77. 460. d. XIII. 324/1901 Forrás
A Füredi testvérek vezetése alatt álló nyíregyházi-zenede 1914/1916. évi... Könyvtári válogatás Forrás