Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószám Tárgy
IV. B. 757. 45. 121/1912 Panaszügyek.
IV. B. 757. 45. 171/1912 Útbiztosok és útkaparók szolgálati viszonya.
IV. B. 757. 45. 184/1912 Árvédelem esetén igénybe vehető közmunkaerő kimutatása és beosztása 1913. évre.
IV. B. 757. 45. 239/1912 Árvíz elleni védekezés.
IV. B. 757. 45. 293/1912 Gyűjtőívek az ávízkárosultak javára.
IV. B. 757. 45. 348/1912 Szatmárököritói kör beosztása.
IV. B. 757. 45. 533/1912 Iparhatósági megbízottak 1912. év I. negyedévi gyűlési jegyzőkönyveinek beterjesztése.
IV. B. 757. 45. 790/1912 A vármegyei múzeum és könyvtáralap 1911. évi zárszámadása.
IV. B. 757. 45. 844/1912 Kimutatások a Szatmár megye területén lévő gépjárművekről.
IV. B. 757. 45. 873/1912 A Nagykolcs községben 1912. január hó 30-án megtartott megyebizottsági tagválasztás.
IV. B. 757. 45. 875/1912 A megyebizottsági tagok névjegyzéke.
IV. B. 757. 45. 15629/1912 Gyűjtőív Szatmár vármegye Fehérgyarmati járása árvízkárosult lakosságának segélyezésére.
IV. B. 757. 45. 1630/1912 Szatmár vármegye törvényhatóság területén az 1910. évben engedélyezett, és meghosszabbított vámok.
IV. B. 757. 45. 3219/1912 Szatmár vármegye területén rendszeresített állami anyakönyvi kerületekről kimutatás.
IV. B. 757. 45. 4293/1912 Zólyom vármegye alispánjának folyó évi 3110. sz. felhívása, Szatmár vármegye árvízkárosultak részére adománygyűjtés elrendelése tárgyában. Gyűjtőívek az árvízkárorsultak segélyezésére.
IV. B. 757. 45. 9722/1912 Az automibolil bérkocsi-járatokról az ipartörvény kapcsán.
IV. B. 757. 45. 9790/1912 Gyűjtőív a Heves vármegye Gyöngyöstarjáni község lakosainak árvízkárosultak javára való adományozásáról.
IV. B. 757. 45. 11236/1912 Tenkei járás, Bihar vármegye. Tenke község elöljárósága gyűjtőíve a Szatmár vámregyei árvízkárosultak részére begyűlt adományról.
IV. B. 757. 45. 11361/1912 Hajdú vármegye, Egyek község gyűjtőíve Panyola, Szatmár vármegye árvízkárosultjai részére.
IV. B. 757. 45. 13229/1912 Az 1912. évi február hó 12-én, s a rákövetkező napokon súlyos elemi csapás érte szatmár vármegye fehérgyarmati járását - felhívás és gyűjtőívek
IV. B. 757. 45. 15629/1912 Gyűjtőív Szatmár vármegye fehérgyarmati járás árvízkárosult lakosságának segélyezésére.
IV. B. 757. 45. 16559/1912 Panyola község árvízkárosultjai javára begyűlt könyöradományokról gyűjtőív.
IV. B. 757. 45. 22089/1912 Nagykároly-Nagysomkúti Helyiérdekű Vasút Építési Vállalata iratai, Erdőszáda állomásán felvétetett jegyzőkönyv.
IV. B. 757. 45. 211/1913 Árvíz elleni védekezés. A Tisza, Szamos, Kraszna és a többi folyók mentén fekvő őrsöket a budapesti és az ország más részén előforduló zavargások, határszéli megerősítések.
IV. B. 757. 45. 274/1913 1912. évi jelentés a községi (közdűlő) kozutak hálózatáról, azok fejlődéséről, állapotáról és kezeléséről.
IV. B. 757. 45. 1268/1913 Jegyzőkönyv az iparhatósági megbízottak első évnegyedi gyűléséről.
IV. B. 757. 45. 2116/1913 Szabályrendelet-tervezet a vármegyei alkalmazottak, valamint azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról.
IV. B. 757. 45. 4077/1913 Körrendelet a gépjárművezetőket előkészítő tanfolyam meghirdetéséről.
IV. B. 757. 45. 5523/1913 Berence község víziműveinek engedélyezése.
IV. B. 757. 45. 5702/1913 "Jegyzőkönyv, felvétetett Nagykárolyban, 1912. évi július hó 5-én az Ecsediláp Lecsapoló és Szamos Balparti Ármentesítő és Belvízszabályozó tTrsulat"" közgyűlése alkalmából."